Nuoren työntekijän palkkaaminen – muista huomioida nämä asiat

Maria Koskenmaa
Kirjoittanut
Maria Koskenmaa

maria.koskenmaa@emu.fi

Kesälomatyökausi lähenee kovaa vauhtia, jonka myötä useat nuoret pääsevät hyppäämään ensimmäisiin työsuhteisiin.  Saatat olla nuoren ensimmäinen työantaja, joten olet suuressa roolissa, millaisen kuvan nuori saa työelämästä. Työantajana sinun on hyvä muistaa, että alaikäisen työsuhteessa on asioita, jotka poikkeavat täysi-ikäisiin verrattuna. Olemme koonneet sinulle kattavan infopaketin nuoren työntekijän palkkaamisen tueksi. 

artikkelikuva_it_emujiit-2000x1125-1

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden palkkaamisen ehdoista säädetään laissa nuorista työntekijöistä.  Lain tarkoituksena on suojella nuorta liialliselta rasitukselta. Työantajana on myös tärkeää huolehtia siitä, ettei työ vaadi alaikäiseltä työntekijältä kohtuutonta vastuuta. 

15-vuotiaan voi ottaa työsuhteeseen, kun hän suorittanut perusopetuksen. 

13–14-vuotias voi tehdä kevyttä työtä, jos se ei haittaa koulunkäyntiä. Työn tulee olla luonteeltaan kevyttä, eikä saa vahingoittaa terveyttä tai kehitystä.

 • loma-ajoista työntekoon saa käyttää enintään puolet.
 • koulutyön aikana työ voi olla tilapäistä ja muuten lyhytaikaista.

13-vuotta nuoremmat voivat työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana esimerkiksi taide- ja kulttuuriesityksissä.

Työn tekemisen ikärajat

15-vuotias saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan luvalla nuori työntekijä itse. Huoltajalla on oikeus purkaa alaikäisen työntekijän työsopimus, jos työnteko vaarantaa nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden.

Työsopimuksen sisältö ei poikkea työsopimuksen tekemisestä aikuisen kanssa. Myös nuoria sitoo mahdolliset yleissitovat työehtosopimukset, jotka määrittävät mm. palkkatason. Joissain työehtosopimuksissa saattaa olla erillinen kohta, jossa määritellään nuorille maksettava palkka, joka on n. 70–90% alimmasta taulukkopalkasta. Työsuhteen päättyessä pätevät myös samat ehdot ja esimerkiksi lomakorvaus tulee maksettavaksi lopputilin yhteydessä. 

Nuoren työntekijän palkkaaminen ja työsopimus

15-vuotias voi tehdä töitä saman verran kuin aikuinenkin ja myös ylityöt on sallittuja. Työaika ei saa ylittää 9h/vrk eikä 48h/vk. Työaika on sijoitettava kello 6 ja 22 välille. Alle 15-vuotiaan työaikaan liittyy paljon rajoituksia, joten on tärkeää pitää hyvin kirjaa työajoista. 


Alle 15-vuotias voi tehdä töitä seuraavasti:

 • ei ylitöitä
 • vapaapäivänä enintään 7h/vrk
 • koulupäivänä 2h/vrk
 • koulupäivän ja työpäivän yhteispituus enintään 8h/vrk
 • viikottainen työaika yhteensä enintään 12h/vko
 • työaika 8 ja 20 välillä

Nuoren säännöllinen työaika

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä, joita saa teettää vain säädetyin edellytyksin. Luettelo löytyy täältä.

Nuorelle työntekijälle on tehtävä terveystarkastus, jos työsuhde kestää yli kolme kuukautta. Poikkeuksena tähän on, jos työ on esimerkiksi kevyttä toimistotyötä tai nuorella on 12kk aikana annettu lääkärintodistus, josta selviää soveltuvuus työhön. Työnantaja on kuitenkin aina velvollinen järjestämään myös nuorille työntekijöilleen työterveyshuollon.

Työnantajan tulee ylläpitää erillistä luetteloa nuorista työntekijöistä, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta

Työnantaja muista myös nämä 

Tutustu työelämään ja tienaa on yli 13-vuotiaille tarkoitettu työkokemusta kerryttävä malli. Kyseessä on kaksi viikkoa kestävä työharjoittelu, josta työnantajan koululaiselle maksama korvaus on 360–375 euroa, joka sisältää lomakorvauksen. Lisätietoja mallista löytyy mm. Opetushallituksen sivuilta.

Kesäseteli on malli, missä kunta korvaa setelillä osan nuoren työntekijän palkkakuluista. Seteli on käytössä monissa eri kunnissa ja esimerkiksi Helsingissä kesäsetelin saa kaikkien koulujen 9-luokkalaiset. Palkkaavan yrityksen ei tarvitse sijaita Helsingissä. Kaupunki korvaa 350 euroa työnantajalle, joka palkkaa Kesäseteliin oikeutetun nuoren töihin 1.6.–15.8.2024 välisenä aikana. Lisätietoja saa myös oman paikkakunnan työllistämispalveluista tai TE-toimistosta.

Palkkatuki on harkinnanvarainen TE-toimiston tuki. Tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä suoriutumiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Tukea nuoren työllistämiseen 

Käydäänpä läpi vielä tiivistetysti nuoren työntekijän palkkaaminen ja siinä huomioitavat seikat:

 • Huomioi työntekijän ikä nuoren työajan määrän ja sijoittelun suhteen.
 • Huolehdi tarvittavista vakuutuksista ja työterveyshuollosta.
 • Huolehdi, ettei työ ole liian raskasta, vastuullista tai vaarallista nuorelle.
 • Hyödynnä mahdolliset tuet nuoren työllistämiseen liittyen.
Lue myös yrittäjän muistilista ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tueksi.

Työnantajan muistilista 

Työntekijän palkkaaminen tuo aina erilaisia velvollisuuksia, jotka työnantajan on lain mukaan hoidettava. Kun kyseessä on alaikäinen työntekijä, on esimerkiksi työaikaseurannassa ja työturvallisuudessa noudatettava erityistä tarkkuutta. EMUn asiantuntijat ovat apuna, mikäli tarvitset tukea työntekijän palkkaamisessa, palkkakustannusten laskennassa, palkkabudjetoinnissa tai rekrytointiprosessissa. Voit tutustua esimerkiksi 

EMU apuna palkanlaskenta-, HR- ja lakiasioissa

Lue lisää asiakaskokemuksia

EMU tilitoimisto­kumppanina Ruotsissa
tilitoimisto ruotsissa
EMU tilitoimisto­kumppanina Ruotsissa
Gapps on tunnettu Suomen johtavana Google Cloud -asiantuntijatalona
Tilitoimisto kasvuyritykselle
Gapps on tunnettu Suomen johtavana Google Cloud -asiantuntijatalona
The Firm Helsinki, Karl Michael & Sons, Aika Moist
The Firm Helsinki, Karl Michael & Sons, Aika Moist
Avoset: “EMU on ketterä ja modernisti ajatteleva kasvukumppani“
Avoset: “EMU on ketterä ja modernisti ajatteleva kasvukumppani“