Kulttuurikäsikirja konkretisoi Puro.earthin yrityskulttuurin vahvuudet

EMU Growth Partners
Kirjoittaja
EMU Growth Partners

"Ajatus kulttuurikäsikirjasta tuli alunperin toimitusjohtajaltamme. Olemme kasvava startup-yritys ja haluamme vaalia rakentamaamme ainutlaatuista yrityskulttuuria myös kasvun keskellä”, kertoo Puro.earthin liiketoiminnan kehityksestä ja viestinnästä vastaava Elba Horta. “Olemme saaneet todella hyvää palautetta uusilta työntekijöiltämme tuoreesta kulttuurikäsikirjasta, ja siitä on perehdytyksessä iso apu. Uudet työntekijät tietävät mitä tuleman pitää ja mikä meillä Puro.earthillä on tärkeää jokapäiväisessä työnteossa”, jatkaa Elba. Kulttuurikäsikirja onkin erinomainen työkalu kommunikoitaessa uusille työntekijöille sitä, kuinka yrityksessä halutaan ihmisten toimivan, mitkä ovat yrityksen arvot ja mitkä tekijät vievät yritystä eteenpäin.

artikkelikuvitukset_puroearth

Ennen kulttuurikäsikirjan tekemistä yhteistyö EMUn ja Puro.earthin välille syntyi EMUn perinteisempien palveluiden, kirjanpidon ja palkanlaskennan, kautta. EMU tarjoaa Puro.earthille näiden lisäksi myös CFO- ja HR-palveluita. Yhteistyökeskusteluissa ilmeni Puro.earthin kiinnostus kulttuurin kehittämiseen, ja sitä kautta syntyi ajatus siitä, kuinka koko yhtiön voisi osallistaa kulttuurin rakentamiseen kulttuurikäsikirjaprojektin myötä.

Projekti alkoi EMUn fasilitoimalla workshopilla, johon osallistuivat kaikki senhetkiset Puro.earthin työntekijät. Workshopissa määriteltiin mm. Puro.earthin arvot, missio ja visio sekä tulevaisuuden näkymät. “Tottakai meillä oli nämä jo valmiina mielessämme, mutta workshop auttoi kristallisoimaan ajatuksemme ja EMUn avulla ne hioutuivat helposti kommunikoitavaan kirjalliseen muotoon”, kertoo Elba ja jatkaa: “Meitä myös ohjattiin workshopissa ajattelemaan asioita laaja-alaisesti – ei vain työperspektiivistä – jonka ansiosta saimme kulttuurikäsikirjaan kuvattua myös arvostamamme työ- ja vapaa-ajan tasapainon. Tämä olisi muutoin jäänyt kokonaan pois.”

Workshop oli myös siihen osallistuneelle henkilöstölle positiivinen kokemus. “Tulimme tietoisemmiksi siitä, miten toimimme Puro.earthilla ja miten eroamme muista organisaatioista, joissa olemme aiemmin työskennelleet. Workshopin ansiosta ymmärsimme itse mitkä ovat kulttuuriset vahvuutemme ja ne ikään kuin tulivat todeksi!”, kuvaa Elba osuvasti. Workshopin lisäksi Elba kiittelee EMUn ja Puro.earthin välistä kommunikaatiota projektin aikana: “Kaikki sujui hienosti ja aikatauluissa pysyttiin – kulttuurikäsikirja oli sopivasti valmis muutamaa viikkoa ennen kuin uudet työntekijämme syksyllä aloittivat!”

Kulttuurikäsikirjan synty

Valmis kulttuurikäsikirja julkaistiin Puro.earthin intranetissä, jossa se on kaikkien saatavilla. Sen lisäksi siitä painatettiin vihkonen, jota on ollut mukava antaa uusille työntekijöille perehdytysvaiheessa. “Käsinkosketeltava versio kulttuurikäsikirjasta on ihana, varsinkin kun nykyään kaikki on sähköisessä muodossa”, Elba naurahtaa. Käsikirjan visuaalinen ulkoasu miellytti myös purolaisia, ja heidän sisäpiirivitsinsä (CO2 Removal Certificate = CORC) pääsi osaksi kulttuurikäsikirjan kuvitusta.

Kulttuurikäsikirjan lopussa oleva tulevaisuuden visiota maalaileva kappale on Elban mielestä erityisen inspiroiva ja mielenkiintoa herättävä. Käsikirja sisältää myös osion “Do’s and Don’ts”, joka kertoo konkreettisesti, miten Puro.earthilla halutaan ihmisten toimivan ja mihin työntekijöitä halutaan kannustaa – ja toisaalta taas, mikä ei ole sopivaa heidän yrityskulttuurissaan.

Mielenkiintoinen seikka on myös se, että viestintämielessä käsikirja on ollut Elban mukaan Puro.earthille hyödyllinen myös heidän tone of voicensa eli “yrityksen äänensävyn” määrittelyssä. Kulttuurikirja ilmentää onnistuneesti Puro.earthin tapaa kommunikoida jokapäiväisessä arjessaan. Puro.earthin työkieli on englanti, joten sekä workshop että valmis kulttuurikäsikirja tehtiin englanniksi.

Kulttuurikäsikirja osana jokapäiväistä arkea

Kulttuurikäsikirja on erinomainen apuväline kasvaville yrityksille, joille kulttuuri ja sen kehittäminen on tärkeää ja jotka haluavat näyttää, kuinka organisaatiokulttuuri kasvaa yrityksen mukanaan.

“Suosittelen kulttuurikäsikirjan tekemistä kaikille niille yrityksille, joilla on odotettavissa muutoksia tiimissään. Meidän tyyppisten kasvavien yritysten lisäksi kulttuurikäsikirja on toimiva työkalu myös valmiiksi suurille yrityksille, jotka haluavat tuoda kulttuuriaan näkyville”, summaa Elba Horta.

Kelle kulttuurikäsikirja on hyödyllinen?

Puro.earth on maailman ensimmäinen B2B-markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Heidän missionaan on ohjata taloudellista toimintaa kohti hiilineutraaliutta. Puro.earth tarjoaa hiilidioksidin poistoa palveluna tunnistamalla ja verifioimalla toimittajia ja myöntämällä näille sertifikaatin (CO2 Removal Certificate, CORC). Ostajat puolestaan voivat hyödyntää Puro.earthin palvelua saavuttaakseen hiilineutraaliuslupauksensa.Toiminnallaan Puro.earth tähtää hiilidioksidinegatiivisten markkinoiden synnyttämiseen ja samalla uuden tulolähteen mahdollistamiseen näille toimijoille. Vuonna 2021 Nasdaqissa tuli Puro.earthin enemmistöomistaja.

Puro.earth lyhyesti

Kasvavien yritysten lisäksi kulttuurikäsikirja on toimiva työkalu myös valmiiksi suurille yrityksille, jotka haluavat tuoda kulttuuriaan näkyville.

Elba Horta

Business Development and Communications, Puro.earth

Lue lisää asiakaskokemuksia

Gapps on tunnettu Suomen johtavana Google Cloud -asiantuntijatalona
Tilitoimisto kasvuyritykselle
Gapps on tunnettu Suomen johtavana Google Cloud -asiantuntijatalona
The Firm Helsinki, Karl Michael & Sons, Aika Moist
The Firm Helsinki, Karl Michael & Sons, Aika Moist
Avoset: “EMU on ketterä ja modernisti ajatteleva kasvukumppani“
Avoset: “EMU on ketterä ja modernisti ajatteleva kasvukumppani“
Kulttuurikäsikirja konkretisoi Puro.earthin yrityskulttuurin vahvuudet
Kulttuurikäsikirja konkretisoi Puro.earthin yrityskulttuurin vahvuudet