Dastia-Siivous työllistää kuukausittain 200 siivousalan ammattilaista ympäri Suomen

EMU Growth Partners
Kirjoittaja
EMU Growth Partners

Tilitoimisto EMUn ja Dastia-Siivouksen palkkahallinnon yhteistyön tiimoilta vietetään vuosipäivää. 200 työntekijää työllistävällä Dastialla henkilöstön palkat ovat ylivoimaisesti suurin kuluerä, joten tilitoimiston valinnassa on tärkeää tunnistaa yhteinen arvopohja sekä löytää kumppani, joka on valmis muuntautumaan dynaamisessa ympäristössä.

Dastia perustettiin vuonna 1996 Helsingissä tarjoamaan yritys siivouspalveluita paikallisille yrityksille. Ensimmäisen 10 toimivuoden aikana suurin osa asiakkaista oli paikallisia toimistoja, porraskohteita, pienteollisuuden tuotantolaitoksia ja muita toimitiloja. Käänteen tekevä ajanjakso tuli 2000-luvun puolessa välin, kun asiakkaat lisääntyivät myymälä- ja ravintolasiivousasiakkaiden myötä. Myös henkilöstön määrä kasvoi voimakkaasti, kun aliurakointisopimuksista siirryttiin yhä selvemmin oman henkilöstön palkkaamiseen.

Vuonna 2015 yrityksen perustajaosakkaat myivät oman osakekantansa kolmelle toimihenkilölle. Muutoksen myötä liiketoimintaa kehitettiin erityisesti useampien työkohteiden kokonaisuuksista koostuvia suurasiakkaita palvelevaksi. Päämääränä on tuottaa laadukasta, ketterää ja luotettavaa siivouspalvelua myös monitoimipaikkaisten yrityksille, joiden oli aiemmin vaikeaa löytää sitä. Tämän myötä toimintaa laajennettiin vaiheittain n. 50 paikkakunnalle. Maantieteellinen laajentuminen on rakennettu orgaanisesti sopimuskannan kasvaessa.

Vuonna 2021 n. 75-80% Dastian liikevaihdosta muodostuu monitoimipaikkaisten ketju- ja konserniyritysten palvelemisesta ja yli 95% jatkuvista ylläpitosiivouspalveluista tuotetaan oman henkilöstön voimin koko maassa.

Dastia-Siivouksen kasvutarinan alku ylettyy 25-vuoden päähän

Dastia toimii käytännössä koko maassa, mutta on yksitoimipaikkainen yritys. Dastian ajatusmallissa resurssit (henkilöstö, logistiikka ja kalusto) tuodaan asiakkaan luo ja työtä hallitaan digitaalisten, pilvipohjaisten järjestelmien avulla paikasta riippumatta. Dastian toiminta-ajatukseen kuuluu vahva yhteiskehittäminen ja ohjausryhmätoiminta asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Dastialle on tärkeää myös tuottaa vastuullisia palveluita niin, että toiminta kuormittaa mahdollisimman vähän yksilöitä, ympäristöä ja yhteisöä. Dastia pyrkii yhdessä yhteiskumppaneiden kanssa löytämään ratkaisuja, jotka aidosti parantavat asiakkaan saamaa palvelua, vähentävät turhaa hukkaa ja pitävät huolta ympäristöarvojen toteutumisesta. Lue lisää miten vastuullisuus näkyy Dastialla heidän omasta blogistaan.

Mikä Dastian erottaa kilpailijoistaan?

Henkilöstön palkat ovat suurin kuluerä, mutta samalla oma henkilöstö on palvelualan suurin voimavara. Onkin tärkeää, että palkanlaskenta on mahdollisimman sujuvaa, jota edesauttaa yhtiön toimintamalleihin soveltuva työajanseurantaohjelma. Työajanseurantaohjelmalla pystytään hallinnoimaan mm. työntekijöiden henkilötietoja, poissaoloja, tehtyjä työtunteja ja raportoimaan kulut oikeille kustannuspaikoille. Dastian toimitusjohtaja Sampo Lehtisen mukaan kustannuspaikkaseuranta sekä mittarointi on tärkeää tuottavuuden seurannan kannalta. Kustannuspaikkaseuranta on tärkeää myös henkilöstön vaihtuvuuden ja työsuhteiden kehittymisen näkökulmasta, sillä asioihin pystytään paremmin reagoimaan tarkemmin. 

Palkanlaskenta raportoinnin tukena

Tilitoimisto EMUn ja Dastia-Siivouksen yhteistyö alkoi palkanlaskennan osalta kilpailutuksen avulla. Dastian tavoitteena oli löytää kustannustehokas ja ketterä kumppani ja EMUn palvelu- ja sopimusmalli tuki hyvin tätä tavoitetta. Yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta 2021 ja muutos sujui jouhevasti Dastialla käynnissä olleesta organisaatiomuutoksesta huolimatta.

EMUn sopimusmalli rakentuu sovittuun listahintaan, joka sisältää kaikki kuukausittaiset palkanlaskennan työt. Palkkahallinto on jatkuvaa kehitystä ja tavoitteena on saada mahdollisimman sujuva ja tehokas prosessi, jossa hallinnollisiin töihin menee mahdollisimman vähän aikaa. Dastian toimitusjohtaja Sampo Lehtinen kertoo näkemyksiään ensimmäisestä yhteistyö vuodesta.

”Ensimmäisen yhteistyövuoden aikana palkanhallinta prosessiin on tehty useita muutoksia Dastian tarpeista lähtien ja EMU on aktiivisena ja ketteränä toimijana mahdollistanut toiminnallisten muutosten suunnittelun ja toteutuksen osana luonnollista kumppanuutta. Palvelusopimus on vastannut hyvin Dastian tarpeisiin ja kustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla.

“EMUn yhteyshenkilöt ovat ammattitaitoisia, yhteistyökykyisiä ja palvelualttiita. Dastian kannalta on tärkeää, että yhteistyö eri kumppaneiden kanssa soljuu luontevasti osana yhteistä tekemistä ja että toiminnan arvopohja, vastuullisuus ja visio tulevaisuudesta ovat riittävässä määrin linjassa Dastian kanssa. Yhteistyö tilitoimisto EMUn kanssa on ollut saumatonta yli yhtiörajojen, mikä luo hyvät edellytykset yhteistyön edelleen kehittämiselle tulevaisuudessa!”

Dastian ja EMUn yhteistyö on kustannustehokasta

Ensimmäisen yhteistyövuoden aikana palkanhallinta prosessiin on tehty useita muutoksia Dastian tarpeista lähtien ja EMU on aktiivisena ja ketteränä toimijana mahdollistanut toiminnallisten muutosten suunnittelun ja toteutuksen osana luonnollista kumppanuutta.

Sampo Lehtinen

CEO, Dastia-Siivous

Lue lisää asiakaskokemuksia

Gapps on tunnettu Suomen johtavana Google Cloud -asiantuntijatalona
Tilitoimisto kasvuyritykselle
Gapps on tunnettu Suomen johtavana Google Cloud -asiantuntijatalona
The Firm Helsinki, Karl Michael & Sons, Aika Moist
The Firm Helsinki, Karl Michael & Sons, Aika Moist
Avoset: “EMU on ketterä ja modernisti ajatteleva kasvukumppani“
Avoset: “EMU on ketterä ja modernisti ajatteleva kasvukumppani“
Kulttuurikäsikirja konkretisoi Puro.earthin yrityskulttuurin vahvuudet
Kulttuurikäsikirja konkretisoi Puro.earthin yrityskulttuurin vahvuudet