Erilaiset yksilöt, monimuotoiset asiakassolut, voittava asiakaskokemus

Anna Savilampi
Kirjoittanut
Anna Savilampi

anna.savilampi@emu.fi

Taloushallinnon alalla on jo pitkään puhuttu työn muuttumisesta ja siitä, kuinka alan asiantuntijoiden työ on enenevissä määrin neuvonantoa sekä asiakaspalvelua ja -ohjausta. Olemme EMUssa yhtä mieltä tästä trendistä, mutta samaan aikaan olemme todenneet, että alan asiantuntijoilla, kuten kaikilla ihmisillä, on luontaisesti erilaisia tapoja ajatella, toimia ja suhtautua asioihin, mikä näkyy myös työelämässä. Siksi meistä kaikista ei ehkäpä lopulta kuitenkaan tule esimerkiksi konsultteja.

Sen sijaan, että pyrkisimme ohjaamaan kaikki ammattilaisemme samankaltaiselle urapolulle, olemme alkaneet hyödyntämään työskentelyssämme asiakassoluja, joissa useampi ammattilainen vastaa yhden asiakkaan palvelemisesta. Näin pystymme paremmin hyödyntämään erilaisten ihmisten vahvuuksia. 

Disc

Asiakassolun kokoonpano muodostuu asiakkaan tarpeista ja solu elää ja muuttuu asiakkaan elinkaaren eri vaiheissa. Pelkistetysti voidaan todeta, että usein, mitä suurempi tai kasvuhakuisempi asiakas, sitä isompi solu asiakasta palvelee. Toiselle yritykselle parhaan asiakassolun muodostavat kirjanpitäjä ja turvalliset tuurausjärjestelyt. Toiselle yritykselle talousasiantuntijoita voi olla useita, esim. kirjanpitoon, talousraportointiin, rahoitukseen ja verotukseen erikoistuneet asiantuntijat. EMUn laajan palveluvalikoiman ansiosta asiakassoluun voidaan liittää tarpeen mukaan myös lakiasiantuntijoita, palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon ammattilaisia tai vaikkapa vastuullisuusneuvontaa. Kuten huomaat, asiakassolussa huomioidaan sekä yksilön vahvuudet ja että asiakkaan bisneksen hyvinvointi. Onnistunut asiakassolutoiminta vaatii kuitenkin avointa kommunikointia ja toisten toimintatapojen ymmärtämistä. Siksi DiSC.

Uskomme EMUssa, että mikäli tunnemme itsemme ja tapamme toimia sekä ymmärrämme, millaisten ihmisten kanssa työskentelemme, meillä on paremmat mahdollisuudet onnistua työssämme. Tämän vuoksi haluamme mahdollistaa EMUlaisten tutustumista toisiinsa työn puitteissa. EMU tarjoaa kaikille työntekijöilleen Everything DiSC-profiilin, jota hyödynnämme mm. johtamisessa, asiakastyössä ja työssä oppimisessa. DiSC on työkalu, joka auttaa ymmärtämään ihmisten käyttäytymistyylejä niin työssä kuin muissa vuorovaikutustilanteissa. Malli jakaa käyttäytymistyypit neljään pääluokkaan: Dominance (dominanssi), Influence (vaikutusvalta), Steadiness (vakaus) ja Conscientiousness (tunnollisuus). DiSC-menetelmästä löydät lisätietoa helposti esim. googlaamalla. Oman profiilin ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paitsi omaa myös muiden toimintapoja. Tätä kautta pystymme myös kehittämään työskentelytapojamme yksilöinä ja yhdessä.

DiSC-työkalu auttaa EMUlaisia hahmottamaan, miten eri henkilöt reagoivat erilaisiin tilanteisiin, kommunikoivat ja tekevät päätöksiä. Käytännössä tämä näkyy EMUlla esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksessä, jossa työntekijää pyydetään varaamaan tapaamisia erilaisten toimintaprofiilien kanssa ympäri organisaatiota. Näin tutustumme sekä toisiimme, että toistemme työskentelytapoihin ja lisäämme ymmärrystä keskenäiseen vuorovaikutukseemme. 

Asiakastyössä, jossa onnistuminen vaatii usein monitahoista tiimityötä, DiSC-profiilit auttavat luomaan toimivampia työryhmiä. Ne auttavat tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet tiimin sisällä sekä edistävät parempaa kommunikaatiota ja konfliktien hallintaa. 

Erilaisten luontaisten toimintaprofiilien tuntemus voi auttaa myös erilaisten asiakkaiden kanssa toimimisessa. Lisäksi profiilit auttavat esihenkilöitä ja EMUa työnantajana ymmärtämään paremmin työntekijöiden motivaatioita ja työskentelytyylejä. Tämä tieto auttaa EMUa tarjoamaan yksilöllisempää tukea ja ohjausta, mikä puolestaan voi parantaa työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta.

Asiantuntijatyö alkaa keskinäisestä tuntemuksesta ja luottamuksesta. Kyky ymmärtää ja kommunikoida erilaisia käyttäytymistyylejä omaavien ihmisten kanssa on yhtä tärkeää, kuin pätevyys omalla alalla.

DiSC - mikä se on ja miten hyödynnämme sitä asiantuntija­-organisaatios­samme?

Lue lisää artikkeleitamme

Erilaiset yksilöt, monimuotoiset asiakassolut, voittava asiakaskokemus
tyoyhteiso disc
Erilaiset yksilöt, monimuotoiset asiakassolut, voittava asiakaskokemus
Tule juristiksi tilitoimistoon – Tässä syy!
juristi tilitoimisto
Tule juristiksi tilitoimistoon – Tässä syy!
Uratarina: Sanna Leskinen – PHT-asiantuntija ja perhokalastaja samassa paketissa
Uratarina: Sanna Leskinen – PHT-asiantuntija ja perhokalastaja samassa paketissa
Uratarina: Sauli Jalonen – Usko asiakkaiden liiketoimintaan tuo intoa tekemiseen
Uratarina: Sauli Jalonen – Usko asiakkaiden liiketoimintaan tuo intoa tekemiseen