Mitä PK-yrityksen pitää tietää kestävyys­raportointi­direktiivistä (CSRD)?

Anna Helaniemi
Kirjoittanut
Anna Helaniemi

anna.helaniemi@emu.fi

EU:n yritysvastuuta koskeva direktiivi astuu voimaan ja vaatii suuryrityksiä raportoimaan kattavasti vastuullisuudestaan vuodesta 2024 alkaen. PK-yrityksiin kestävyysraportintidirekriivi (CSRD) vaikuttaa ennen kaikkea niiden suuryritysasiakkaiden ja muiden sidosryhmien kiristyvien vastuullisuusvaatimusten kautta. Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatiikiin vastuullisuusasioiden huomioimista entistä aktiivisemmin.

EU:n kestävän kehityksen mukaista toimintaa ohjaa unionin vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal). Se on politiikka-aloitteiden paketti, jonka tavoitteena on EU:n vihreä siirtymä ja ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Vihreän kehityksen ohjelma koostuu direktiiveistä ja asetuksista, jotka ohjaavat valtioiden ja yritysten toimintaa EU-alueella Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi.

Yksi ajankohtaisimmista vihreän kehityksen ohjelman osista on EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD), joka astuu voimaan vaiheittain tulevina vuosina. Kestävyysraportointi sisältää ympäristövastuuta sekä sosiaalista ja hallinnollista vastuuta koskevia teemoja. Raportointia tulee tehdä yhdenmukaisten eurooppalaisten raportointistandardien (ESRS) mukaisesti. Standardien tavoitteena on yhdenmukaistaa yritysten raportointia ja parantaa niiden vertailukelpoisuutta keskenään sekä varmistaa kestävän rahoituksen edellyttämien tietojen saatavuus.

Suuret yritykset joutuvat raportoimaan kestävyydestään vuoden 2024 alusta alkaen, ja kestävyysraportointidirektiivi tulee koskemaan kaikkia EU-alueella toimivia yli 250 työntekijää työllistäviä kirjanpitovelvollisia sekä julkisesti listattuja PK-yrityksiä. Lakisääteisen kestävyysraportoinnin piiriin kuuluu EU-alueella 50 000 ja Suomessa noin 1 000 yritystä.

Muita vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvia mekanismeja ovat mm. EU-taksonomia eli kestävän taloudellisen toiminnan luokittelujärjestelmä, yritysten viherväittämiä koskeva direktiivi (Green Claims) sekä direktiivi yritysten huolellisuusvelvoitteesta (CSDDD).

Miten kestävyys­raportointi­direktiivi vaikuttaa?

image-png

EU:n yritysvastuun raportointivaatimukset eivät koske suoraan alle 250 henkilöä työllistäviä listaamattomia PK-yrityksiä. Välillisesti ne kuitenkin vaikuttavat yrityksiin, jotka myyvät tuotteitaan tai palveluitaan suoraan suuryrityksille tai niiden alihankkijoille. Raportointivaatimusten parissa olevien yritysten tuleekin raportoida esimerkiksi arvoketjunsa ilmasto- ja ihmisoikeusvaikutuksista.

OP:n suuryritystutkimuksen 2023 mukaan 82 % suuryrityksistä aikoo tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia vastuullisuussitoumusten takia, ja 45 % kertoo aikovansa vaihtaa alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden myötä lähitulevaisuudessa. Useat suuryritykset ovatkin jo ottaneet käyttöön sopimusehdot, jotka koskevat kaikkia niiden alihankkijoita ja toimittajia. Tämän lisäksi ne saattavat vaatia kumppaneitaan raportoimaan tarvitsemiaan tietoja esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöistä tai työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Suuryritykset eivät kuitenkaan ole ainoa taho, jotka vaativat tietoa vastuullisuudesta PK-yrityksiltä. Keskuskauppakamarien PK-hallitusbarometrin 2023 mukaan vastuullisuusvaatimuksia yrityksille esittävät erityisesti niiden asiakkaat (n. 50 % yrityksistä),  toimitus- tai arvoketju (n. 40 %), henkilöstö (n. 20 %) sekä rahoittajat (n. 15 %).

 

Suurin vaikutus PK-yrityksille tulee sidosryhmien vaatimusten myötä

Vastuullisuudesta onkin muodostunut tärkeä yrityksen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä

Vastuullisuudestaan avoimesti viestivä yritys pärjää paremmin yhä kiristyvässä kilpailussa asiakkaista ja työntekijöistä. Yritysvastuuta ei kuitenkaan voi hoitaa pelkästään viestinnän keinoin. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamus voidaan voittaa ainoastaan parantamalla liiketoiminnan vastuullisuutta järjestelmällisesti sekä viestimällä siitä avoimesti ja läpinäkyvästi.

Moni miettii tällä hetkellä, kuinka sitten päästä liikkeelle kasvavien vastuullisuusvaatimusten kanssa?

Liiketoiminnan vastuullisuus on laaja kokonaisuus ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia. Koostimme kolme askelta, jotka helpottavat liikkeellelähtöä.

 

1. Kartoita lähtötilanne

Aloita tunnistamalla liiketoiminnalle olennaiset teemat eli ne ympäristö-, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun alueet, joihin yritystoiminta vaikuttaa merkittävästi. Näin rajaat tarkasteltavien aiheiden määrää ja voit keskittyä kehittämisessä sinne, missä toimenpiteillä on eniten vaikutusta. Kiinnitä erityisesti huomiota ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin sekä työntekijöiden oikeuksiin, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen.

Arvioi seuraavaksi kriittisesti suoriutumista tunnistetuissa teemoissa. Onko liiketoimintaan liittyvät riskit ja haittavaikutukset tunnistettu? Entä onko niiden toteutuminen huolellisesti minimoitu?

 

2. Laadi suunnitelma kehitystoimenpiteistä

Kartoituksen paljastamat vahvuudet ja kehityskohteet toimivat lähtökohtana vastuullisuustyölle, jota ohjaavat teemakohtaiset tavoitteet. Joissakin teemoissa yrityksellesi voi riittää aiheutettujen haittojen minimointi, kun taas toisaalla on syytä panostaa hyötyjen eli positiivisten vaikutusten aikaansaamiseen. Nämä kehittämisen painopisteet löytyvät usein myös yrityksen strategisista tavoitteista ja kilpailutekijöistä.

 

3. Käy aktiivista ja avointa vuoropuhelua

Vastuullisuudesta käydään tällä hetkellä valtavasti keskustelua, mutta viherpesusyytökset ja niiden pelko voivat houkuttaa jättäytymään sen ulkopuolelle. Läpinäkyvyys kuitenkin vahvistaa suhteita ja on myös tärkeää vaikutustyötä tietoisuuden kasvattamiseksi.

Vain kysymällä selvität tärkeiden sidosryhmiesi – asiakkaiden, työntekijöiden, omistajien, rahoittajien ja kumppaneiden – odotuksia liiketoimintasi vastuullisuudelta. Kerro tavoitteistasi, unohtamatta avoimuutta nykytilanteesta sekä erityisesti tunnistetuista kehityskohteista ja työn etenemisestä.

Viestinnässä rohkaistumiseksi kannattaa muistaa, että kukaan ei ole täydellinen. Vastuullisuus on liikkuva maali, johon matkalla tärkeintä on liike eteenpäin.

Kolmella askeleella käyntiin

Autamme asiakkaitamme pääsemään käyntiin vastuullisuustyön kanssa sekä vahvistamaan yritysvastuun roolia osana yrityksen kilpailukykyä. Aloitamme yhteistyön aina nykytilan kartoituksella, joka auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehityskohteet. Tämän lisäksi autamme vastuullisuustyön suunnitelman, sidosryhmien osallistamisen, viestinnän ja raportoinnin kanssa.

Onko sinulla yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksia? 

Tarjoamme loppuvuoden ajan PK-yritysasiakkaillemme ilmaisen tapaamisen vastuullisuusasiantuntijan kanssa. Jätä kysymyksesi ja yhteystietosi alla, niin ehdotamme sopivia aikoja tapaamiseen.

EMU auttaa käynnistämään yrityksesi vastuullisuustyön

Lue lisää blogeja

Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
tilitoimisto helsinki, vantaa, espoo, turku
Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
Talousraportointi Fuusorilla – Näin teet yrityksen talouden seurannasta selkeää
yrityksen talouden seuranta
Talousraportointi Fuusorilla – Näin teet yrityksen talouden seurannasta selkeää
Pelialan kirjanpito: Odota näitä asioita kirjanpitäjältäsi
kirjanpito pelialalla
Pelialan kirjanpito: Odota näitä asioita kirjanpitäjältäsi
Mitäs hittoa? Tärkeää tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta liikkeenjohdon tueksi
tietoa tuloslaskelma ja tase
Mitäs hittoa? Tärkeää tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta liikkeenjohdon tueksi