Mitä muutosneuvottelut tarkoittavat? Mitä niiden aloittaminen vaatii?

Saara Backman
Kirjoittanut
Saara Backman

saara.backman@emu.fi

Yhteistoimintalaissa (1333/2021) säädetään työnantajan muutosneuvotteluvelvoitteesta. Velvoite koskee yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Muutosneuvottelut käydään työnantajan ja henkilöstön välillä, ja neuvotteluiden avulla halutaan edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Mitä muutosneuvottelut käytännössä tarkoittavat ja milloin ne on pidettävä? Mitä toimenpiteitä muutosneuvotteluiden aloittaminen vaatii? Jatka lukemista!

muutosneuvotteluiden aloittaminen

Yhteistoimintalakiin perustuvat muutosneuvottelut, entiseltä nimeltään yhteistoimintaneuvottelut (”Yt-neuvottelut”) ovat työnantajan ja henkilöstön välillä käytävät neuvottelut, joiden tarkoituksena on pyrkiä työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteisymmärrykseen harkinnan alla olevia toimenpiteitä koskien. Muutosneuvotteluiden avulla halutaan edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

Mikäli työnantaja harkitsee työvoiman vähentämistä tai olennaisen työsopimusehdon yksipuolista muuttamista tuotannollisin ja taloudellisin perustein, tulee työnantajan ensin neuvotella henkilöstön tai edustajien kanssa. Mahdollinen henkilöstön edustaja edustaa neuvotteluiden kohteena olevia työntekijöitä. Mikäli henkilöstöllä ei ole edustajaa, neuvotteluiden kohteena olevat työntekijät osallistuvat neuvotteluihin itse. Henkilöstölle annetaan etukäteen tietoa harkinnan alla olevista toimenpiteistä, vaikutuksista, perusteista sekä vaihtoehtoisista toimenpiteistä. Henkilöstölle annetaan mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin päätöksiin, ja neuvotteluihin osallistuva työntekijä tai henkilöstön edustaja saa esittää kirjallisia ehdotuksia sekä vaihtoehtoisia ratkaisuja neuvotteluissa käsiteltäväksi.

Muutosneuvottelut pähkinän kuoressa

Muutosneuvottelut on pidettävä, mikäli työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista taikka työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista taloudellisin tai tuotannollisin perustein. Muutosneuvottelut ovat lisäksi järjestettävä, mikäli työnantaja harkitsee tekevänsä työnjohtovallan piiriin kuuluvia yhden tai useamman työntekijän asemaan vaikuttavia olennaisia muutoksia koskien työtehtäviä tai -menetelmiä, töiden tai työtilojen järjestelyitä taikka säännöllisen työajan järjestelyitä.

Muutosneuvotteluvelvoite koskee sellaisia yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Muutosneuvottelut on aloitettava jo siinä vaiheessa, kun työnantaja harkitsee yllä mainitun mukaisia toimenpiteitä. Muutosneuvottelut on siis pidettävä ennen päätöksentekoa.

Milloin muutosneuvottelut on pidettävä?

Ennen muutosneuvotteluiden aloittamista työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys sisältäen ehdotuksen neuvotteluissa käsiteltävistä asioista. Mikäli harkitaan yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista taikka työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista taloudellisin tai tuotannollisin perustein, tulee neuvotteluesitys antaa henkilöstölle viimeistään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista. ­­­­­­­­­­­Tällöin neuvotteluesitykseen tulee kirjata myös suunnitellut toimenpiteet perusteineen sekä periaatteet toimenpiteen kohteeksi joutuvien työntekijöiden määräytymiselle. Lisäksi neuvotteluesitykseen tulee tällöin kirjata alustava ja henkilöstöryhmittäin eritelty arvio kunkin toimenpiteen kohteena olevien työntekijöiden määrästä sekä aika-arvio koskien toimenpiteiden toimeenpanoa. Kun neuvotteluesitys koskee irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista taikka työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista taloudellisin tai tuotannollisin perustein, tulee neuvotteluesitys toimittaa myös työ- ja elinkeinotoimistolle. Esitys tulee toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään muutosneuvotteluiden alkaessa.

Mikäli työnantaja on neuvotteluesityksessään ilmoittanut suunnittelevansa vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista tuotannollisin ja taloudellisin perustein, tulee työnantajan laatia toimintasuunnitelma muutosneuvotteluiden läpiviemiseksi. Esitys toimintasuunnitelmasta laaditaan muutosneuvotteluiden alussa ja suunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää neuvotteluiden kuluessa. Toimintasuunnitelma koostuu neuvotteluiden suunnitellusta aikataulusta, neuvotteluissa noudatettavista menettelytavoista sekä suunnitelluista periaatteista koskien julkisten työvoimapalveluiden käytön, työnhaun ja koulutuksen edistämistä irtisanomisaikana ja sen jälkeen.

Mikäli suunnitelmissa on alle kymmenen työntekijän irtisanominen, ei toimintasuunnitelmaa tarvitse laatia. Sen sijaan työnantajan tulee muutosneuvottelujen alkaessa esittää toimintaperiaatteet irtisanomisajalle. Näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti tuetaan työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista työhön, koulutukseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin.

Mitä toimenpiteitä muutosneuvotteluiden aloittaminen vaatii?

EMU on toiminut monen yrityksen tukena muutosneuvottelutilanteissa. Kysy lisää ja katsotaan, kuinka voisimme auttaa teitä muutosneuvotteluiden läpiviennissä. Meiltä löydät niin laki-, henkilöstö- kuin talouspuolen asiantuntijat. 

EMU avuksi muutosneuvotteluiden aloittamiseen ja läpivientiin

Lue lisää blogeja

Nuoren työntekijän palkkaaminen – muista huomioida nämä asiat
nuoren tyontekijan palkkaaminen
Nuoren työntekijän palkkaaminen – muista huomioida nämä asiat
Mitä muutosneuvotteluissa tapahtuu? Miten ne etenevät käytännössä?
mita muutosneuvotteluissa tapahtuu
Mitä muutosneuvotteluissa tapahtuu? Miten ne etenevät käytännössä?
Palkkahallinnon tärkeät luvut 2024
Palkkahallinnon tärkeät luvut 2024
Pikkujoulukulut ja joululahjat verotuksessa
tyontekijoiden muistaminen verotus
Pikkujoulukulut ja joululahjat verotuksessa