Miten PK-yritys voi arvioida ja kehittää vastuullisuuttaan?

Petri Vilén
Kirjoittanut
Petri Vilén

petri.vilen@emu.fi

Yritysvastuusta on tullut PK-yrityksille tärkeä tekijä, jonka avulla erotutaan kilpailijoista niin työnhakijoille, kuluttajille, suuryritysasiakkaille kuin rahoittajillekin. Vastuullisuus on kuitenkin laaja kokonaisuus, johon perehtyminen vie paljon aikaa ja opiskelua. Mistä lähteä liikkeelle, kun ajasta ja resursseista on jatkuvasti pulaa muutenkin? Kirjasimme vinkit vastuullisuustyön käynnistämiseksi.

Liiketoiminnan vastuullisuus on laaja kokonaisuus ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia. Koostimme kolme askelta, jotka helpottavat liikkeellelähtöä.

1. Kartoita lähtötilanne

Lähtötilanteen kartoittaminen alkaa tunnistamalla liiketoiminnalle olennaiset teemat eli ne ympäristö-, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun alueet, joihin yritystoiminta vaikuttaa merkittävästi. Olennaisuuteen vaikuttaa mm. yrityksen toimiala, liiketoimintamalli sekä asema arvoketjussa. Esimerkiksi asiantuntijayrityksessä korostuvat työntekijöihin ja hallintoon liittyvät vastuut, kun taas valmistavassa teollisuudessa merkittäviä ovat myös raaka-aineiden ja tuotantoprosessien ympäristövaikutukset. Nimensä mukaisesti olennaisuusarviointi auttaa keskittymään vastuullisuuden tarkastelussa ja kehittämisessä olennaiseen.

Arvioinnin lähtökohtana on hyvä käyttää esimerkiksi tätä listaa teemoista.

 

Kolmella askeleella vauhtiin

Ympäristövastuu

Energian käyttö

Vesi

Raaka-aineet

Jätteet

Päästöt

Luonnon monimuotoisuus

Hankintojen ympäristövaikutukset

Sosiaalinen vastuu

Työntekijöiden oikeudet

Työntekijöiden hyvinvointi

Työntekijöiden osaaminen

Työntekijöiden yhdenvertaisuus

Ihmisoikeudet

Yhteisöt

Kuluttajansuoja

Hallinnollinen vastuu

Talous

Verot ja velvoitteet

Hallinnon läpinäkyvyys

Tietosuoja

Strategia

Eettinen toiminta

Kun teemat on tunnistettu, on syytä arvioida tämän hetken suoriutumista niissä. Käytännössä on kyse siitä, onko yritys toiminut huolellisesti: tunteeko se toimintaansa liittyvät riskit ja haittavaikutukset, ja onko se aktiivisesti ja systemaattisesti minimoinut näiden toteutumisen? Lainsäädäntöä noudattava ja velvoitteensa huolellisesti hoitava suomalaisyritys suoriutuu usein varsinkin työntekijöihin liittyvissä ja hallinnollisissa teemoissa melko hyvin. Arvioinnin tulee kuitenkin ulottua yrityksen sisäisten toimintojen lisäksi myös sen kumppanisuhteisiin. Vastuullisuuteen liittyviä katvealueita löytyykin tyypillisesti erityisesti yrityksen hankintojen ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten huolellisesta arvioinnista sekä eettisen toiminnan varmistamisesta.

2. Laadi suunnitelma vastuullisuuden kehittämiseksi

Lähtötilanteen kartoituksen paljastamat vahvuudet ja kehityskohteet toimivat hyvänä lähtökohtana liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi. Suunnitelmallinen kehittäminen edellyttää paitsi sille varattua työaikaa ja nimettyjä vastuuhenkilöitä, myös johdon sitoutumista ja säännöllistä edistymisen seurantaa. Työtä ohjaavat teemakohtaiset tavoitteet ja aikataulu joissa niihin pyritään. 

Vastuullisuustyön vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää liiketoiminnan aiheuttamien haittojen minimointia. Kaikissa olennaisissa teemoissa tulisi saavuttaa taso, jossa yritys voi sanoa huolellisesti minimoineensa kaikki toimintansa haitalliset vaikutukset. Lisäksi jokaisen yrityksen tulee määritellä tärkeimmät teemat, joissa se haittojen lisäksi keskittyy myös luomaan hyvää eli positiivisia vaikutuksia. Ne löytyvät usein myös yrityksen strategista ja kilpailutekijöistä. Ne ovat aiheita, joissa suoriutuminen on tärkeää pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Esimerkiksi asiantuntijayritykselle tämä voi tarkoittaa paitsi työntekijöiden reiluista työehdoista huolehtimista, myös kilpailijoita parempien etujen ja oikeuksien tarjoamista. Keskeisten teemojen tunnistamiseksi on tärkeää kuulla myös yrityksen sidosryhmiä.

 

Vain kysymällä selviää, mitä sidosryhmät odottavat liiketoimintasi vastuullisuudelta. Mikä saa asiakkaasi valitsemaan yrityksesi eikä kilpailijaa? Entä työntekijäsi?

3. Käy aktiivista ja avointa vuoropuhelua

Vastuullisuudesta syntyy tällä hetkellä valtavasti aloitteita ja keskustelua. Innostus on synnyttänyt myös viherpesusyytöksiä sekä niistä seurannutta hyssyttelyä: monimutkaisen aiheen edessä tuntuu usein helpommalta vaieta kuin osallistua keskusteluun.

Vastuullisuustyöhön liittyvä vuoropuhelu on kuitenkin erittäin tärkeää. Vain kysymällä selviää, mitä sidosryhmät odottavat liiketoimintasi vastuullisuudelta. Mikä saa asiakkaasi valitsemaan yrityksesi eikä kilpailijaa? Entä työntekijäsi? Mitä odotuksia omistajilla on toimintasi kestävyydelle? Mihin kannattaa nyt keskittyä, jotta saat pidettyä kiinni tärkeimmistä kumppaneistasi? Keskustelussa on myös syytä muistaa kertoa paitsi omista tavoitteistaan ja aikeistaan, myös tunnistetuista kehityskohteista ja työn etenemisestä. Läpinäkyvyys vahvistaa suhteita, mutta on myös tärkeää vaikutustyötä tietoisuuden kasvattamiseksi.

Viestinnässä rohkaistumiseksi kannattaa muistaa, että kukaan ei ole täydellinen. Vastuullisuustyö on matka kohti liikkuvaa maalia, ja matkalla tärkeintä on liike eteenpäin.

Autamme asiakkaitamme pääsemään käyntiin vastuullisuustyön kanssa sekä vahvistamaan yritysvastuun roolia osana yrityksen kilpailukykyä. Aloitamme yhteistyön aina nykytilan kartoituksella, joka auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehityskohteet. Tämän lisäksi autamme vastuullisuustyön suunnitelman, sidosryhmien osallistamisen, viestinnän ja raportoinnin kanssa.

Onko sinulla yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksia? 

Tarjoamme loppuvuoden ajan PK-yritysasiakkaillemme ilmaisen tapaamisen vastuullisuusasiantuntijan kanssa. Jätä kysymyksesi ja yhteystietosi alla, niin ehdotamme sopivia aikoja tapaamiseen.

EMU auttaa käynnistämään yrityksesi vastuullisuustyön

Lue lisää blogeja

Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
tilitoimisto helsinki, vantaa, espoo, turku
Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
Talousraportointi Fuusorilla – Näin teet yrityksen talouden seurannasta selkeää
yrityksen talouden seuranta
Talousraportointi Fuusorilla – Näin teet yrityksen talouden seurannasta selkeää
Pelialan kirjanpito: Odota näitä asioita kirjanpitäjältäsi
kirjanpito pelialalla
Pelialan kirjanpito: Odota näitä asioita kirjanpitäjältäsi
Mitäs hittoa? Tärkeää tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta liikkeenjohdon tueksi
tietoa tuloslaskelma ja tase
Mitäs hittoa? Tärkeää tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta liikkeenjohdon tueksi