Parempaa kannattavuutta täsmällisellä tuntikirjauskäytännöllä

EMU Growth Partners
Kirjoittaja
EMU Growth Partners

Rune & Berg Design on merkityksellisten kokemusten suunnittelutoimisto, jonka tekemien tilojen, konseptien, ilmeiden ja palveluiden sydämessä on aina niiden käyttäjä. Yhdessä asiakkaidensa kanssa rune&bergiläiset luovat saumattomia kokonaisuuksia, jotka kasvavat osiensa summaa suuremmiksi. Oli kyse tilan, yrityskulttuurin, tuotteen, identiteetin tai palvelun muotoilusta, Rune & Berg Designin missiona on luoda yksilöllisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat asiakkaiden kilpailukykyä ja erottautumistekijöitä.

Asiantuntijaorganisaatioissa, joissa työ on projektiluontoista ja laskutus perustuu työntekijöiden tuntikirjauksiin, korostuu ajantasaisuus. Tuntikirjausten kaltaiset hallinnolliset asiat mielletään helposti välttämättömäksi pahaksi ja niiden tekeminen saattaa jäädä prioriteettien häntäpäähän. Mikäli tuntikirjaukset tehdään viiveellä, ongelmaksi muodostuu projektien etenemisen ja kannattavuuden seuranta.

Rune & Bergillä haluttiin tehostaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä ja ottaa raportointityökalut aiempaa laajemmin ja monipuolisemmin käyttöön. Projektiin palkattiin ulkopuolinen asiantuntija, jonka avustuksella tarvittavat muutokset ja tehostamiset saatiin vaivattomasti ja ammattitaitoisesti käyttöön eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden. Projektin aikana henkilöstölle pidetyssä koulutuspäivässä teroitettiin myös tuntikirjausten ja työajan seurannan merkitystä ja tärkeyttä sekä työntekijän että liiketoiminnan kannalta.

Tuntikirjausten ajantasaisuuden tärkeyttä voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelmalla. Mikäli parinkymmenen hengen asiantuntijaorganisaatiossa jokaiselta jää viikossa esimerkiksi 100 euron edestä laskutettavia tunteja kirjaamatta, tulee siitä kuukausitasolla 8000 euron ja vuositasolla 96 000 euron vaje liikevaihtoon. Pieneltä tuntuvat summat kumuloituvat helposti merkittäviksi summiksi, millä on suora vaikutus projektien ja liiketoiminnan kannattavuuteen.

Huomioitava seikka tuntien kirjaamisessa ja työajan seurannassa on liukumasaldojen paikkansa pitävyys. Mikäli tunnit ovat kirjaamatta voi se pahimmillaan rajoittaa mahdollisuutta liukumasaldon käyttöön ja työajanjoustoon.

Projektikohtaisen ja koko liiketoiminnan kannattavuuden seuranta sekä ammattitaitoinen talousjohtaminen ovat avainasemassa suunnittelutoimistonkin arjessa.

Menestystarinaa yhdessä rakentamassa ovat
EMU ja Askele

Kehitysprojektin tuloksena olemme saaneet entistä enemmän irti toiminnanohjausjärjestelmästämme. Projektien etenemisen seurannan oollessa ajan tasalla, jolloin hyödyt heijastuvat muun muassa resursointiin, työajanseurantaan ja raportointiin.

Katja Mariapori

CFO, Rune & Berg Design

Lue lisää blogeja

Pelialan kirjanpito: Odota näitä asioita kirjanpitäjältäsi
kirjanpito pelialalla
Pelialan kirjanpito: Odota näitä asioita kirjanpitäjältäsi
Mitäs hittoa? Tärkeää tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta liikkeenjohdon tueksi
tietoa tuloslaskelma ja tase
Mitäs hittoa? Tärkeää tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta liikkeenjohdon tueksi
EMU osaa ohjelmistot ja on Netvisor Premium+ Partner -tilitoimisto
Netvisor tilitoimisto
EMU osaa ohjelmistot ja on Netvisor Premium+ Partner -tilitoimisto
Yrityksen perustaminen ulkomaille: Mitä pitää tehdä?
Yrityksen perustaminen ulkomaille: Mitä pitää tehdä?