Työnantaja – muista hakea nämä kelakorvaukset

Maria Koskenmaa
Kirjoittanut
Maria Koskenmaa

maria.koskenmaa@emu.fi

Yrittäjä, muistathan, että työnantajana voit saada Kelasta etuuksia ja korvauksia, kun työntekijä on sairaana, perhevapaalla, kuntoutuksessa tai kun lakisääteiset työterveyspalvelut on järjestetty.

kela tyonantajalle

Kun työnantaja maksaa työntekijälle vanhempainpäivärahakauden ajalta palkkaa, niin Kela korvaa vanhempainpäivärahat palkalliselta ajalta työantajalle. Hakemus tehdään Kelaan viimeistään silloin, kun vanhempainvapaa päättyy ja palkka tältä ajalta on maksettu.

Lisäksi palkalliselta ajalta on mahdollista hakea perhevapaakorvausta, kunhan raskausrahaa, äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa on maksettu vähintään 1 kuukauden ajalta. Perhevapaakorvaus on 2 500 euroa. Tämä erillinen korvaus jää hyvin usein hakematta työnantajalta. Hakemus pitää tehdä 2 vuoden kuluessa alkamishetkestä laskien.

Työntekijästä, jolle kertyy lomapalkkaa tai lomakorvausta erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan perusteella, voi työnantaja hakea Kelasta myös vuosilomakustannustenkorvausta. Tämä kannattaa huomioida myös lyhyissä vanhempainvapaa pätkissä, kunhan 14 päivän kertymisehto täyttyy. Tässä kannattaa olla tarkkana erityisesti, jos vanhempainvapaata jaksotetaan eri osiin tai pidetään osittaisena. Korvausta saa hakea 2 vuoden kuluessa sen kalenterikuukauden alkamisesta, jolta korvausta halutaan saada.

Perhevapaat

Työantajan maksaessa työntekijälleen palkkaa työkyvyttömyydestä johtuvan poissaolon ajalta, Kela voi yhtäjaksoisen omavastuuajan jälkeen (sairastumispäivä + 9 arkipäivää) maksaa sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan työnantajalle.  Työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa vähintään omavastuuajalta. Mikäli sairauspoissaolo johtuu työtapaturmasta, niin tapaturmavakuutusyhtiö maksaa korvaukset työantajalle. Tällöin päivärahaa voidaan maksaa jo esimerkiksi tapaturmapäivää seuraavasta päivästä lähtien jokaiselta päivältä.

Kelalta voi hakea myös tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä ilman omavastuuaikaa.

Sairauspäivärahaa ja tartuntatautipäivärahaa pitää muistaa hakea 2 kuukauden kuluessa siitä, kun työstä poissaolo alkoi.

Sairauspoissaolot

Työnantaja voi hakea Kelalta kuntoutusrahaa, kun se maksaa työntekijän kuntoutuksen ajalta palkkaa. Hakemus on tehtävä 6 kuukauden kuluessa kuntoutuksen alkamisesta.

Työntekijän kuntoutus

Ehkäisevän työterveydenhuollon järjestäminen on lakisääteistä kaikille työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöille. Työnantaja voi kuitenkin hakea Kelasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon ja vapaaehtoisen sairaanhoidon kustannuksista. Korvattava osuus on noin 50% työterveyshuollon kustannuksista. Työnantaja hakee korvauksen aina 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lue lisää työterveyshuollon kustannusten korvauksista EMUn blogista.

Työterveyshuolto

Huomioithan myös, että työantajan on oikeus saada myös sairausvakuutusmaksun palautus, kun työantaja on maksanut työntekijälle palkkaa ajalta, jolloin työntekijä on ollut työstä poissa esimerkiksi sairauslomalla. Tämä koskee myös työantajalle maksettavan vuosilomakustannustenkorvauksen osuutta, mutta ei perhevapaakorvausta. Työantaja hakee palautusta erillisilmoituksella.

Sairausvakuutusmaksun palautukset

Kelan sivuilta löytyy kattava tietopaketti työnantajalle maksettavista kelakorvauksista. EMUn palkka-asiantuntija huolehtii, että työantajat saavat kaikki kelakorvaukset työntekijöiden poissaolojen osalta. Työantajan on hyvä huolehtia, että kaikki poissaolot esimerkiksi pitkien sairauslomien osalta ilmoitetaan ajantasaisesti palkanlaskentaan, jonka jälkeen korvaushakemus pystytään tekemään ajallaan. Olethan yhteydessä mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen kelakorvauksiin.

Palkka-asiantuntija auttaa kelakorvauksien hakemisessa

Lue lisää blogeja

Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
tilitoimisto helsinki, vantaa, espoo, turku
Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
Nuoren työntekijän palkkaaminen – muista huomioida nämä asiat
nuoren tyontekijan palkkaaminen
Nuoren työntekijän palkkaaminen – muista huomioida nämä asiat
Palkkahallinnon tärkeät luvut 2024
Palkkahallinnon tärkeät luvut 2024
Pikkujoulukulut ja joululahjat verotuksessa
tyontekijoiden muistaminen verotus
Pikkujoulukulut ja joululahjat verotuksessa