Vastuullisuus EMUlla

Vastuullinen yritys menestyy kilpailussa parhaista työntekijöistä ja asiakkaista. Tavoitteenamme on olla yritysvastuun suunnannäyttäjä toimialallamme. EMUn yritysvastuutyön perustana ovat arvomme. Tavoitteenamme on näyttää esimerkkiä sekä alalla että asiakkaillemme huolehtimalla ja viestimällä toimintamme kestävyydestä hallinnollisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta.

Yritysvastuun sitoumuksemme

EMUn toiminnan kestävä kehitys on toimintamme jatkuvuuden ja pitkän tähtäimen menestyksen edellytys. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan ja edistämään yleismaailmallisia ja työhön liittyviä ihmisoikeuksia sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Edistämme toimintamme kestävää kehitystä suhteessa sidosryhmiimme, yhteiskuntaan ja ympäristöön tämän toimintasuunnitelman mukaisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä.

EMUn vastuullisuuden toteutumisesta ja kehittämisestä vastaa johtoryhmä ja viime kädessä toimitusjohtaja. EMUn johtoryhmä ja hallitus ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen yritysvastuun kehittämiseen. Yrityksen eri tiimien edustajista koottu yritysvastuusolu koordinoi vastuullisuustyön etenemistä sekä huolehtii henkilöstön osallistamisesta ja sidosryhmien kuulemisesta. Tarvittaessa reagoimme nouseviin asioihin nopeasti. Seuraamme kestävyystavoitteidemme etenemistä ja raportoimme julkisesti vastuullisuustyön etenemisestä vuosittain. 

EMUn kestävyystavoitteet 2024-2026

 

VAIKUTTAVUUS
Kestävää bisnestä asiakkaille

1. Huolellista hallintoa
2. Tukea bisneksen käänteissä 
3. Yritysvastuun kehittämistä 

SOSIAALINEN VASTUU
Hyvinvoiva asiantuntijayhteisö

1. Hyvinvoivat työntekijät
2. Osaavat asiantuntijat
3. Toimialan paras työpaikka

HALLINNOLLINEN VASTUU
Menestyvä ja luotettava yritys

1. Kannattava kasvu 
2. Digivastuullisuus 
3. Vastuullinen päätöksenteko

YMPÄRISTÖVASTUU
Ympäristökuorman minimointi

1. Ilmastovaikutusten minimointi 
2. Kestävät käytännöt toimistoilla


TOIMINTAMME VAIKUTTAVUUS

Kestävää bisnestä asiakkaillemme

1. Huolellista hallintoa

Huolehdimme asiakkaiden talous- ja palkkahallinnosta, jotta he voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Asiakkaat luottavat meihin kirjanpidon, palkanlaskennan, veroasioiden ja viranomaisilmoitusten hoitamisessa. Tavoitteemme on asiakastyytyväisyys NPS 70.

2. Tukea bisneksen käänteissä

Tuemme asiakkaitamme liiketoiminnan eri vaiheissa, kuten perustamisessa, rahoituksessa, omistusjärjestelyissä ja kansainvälistymisessä. CFO-palvelumme auttavat johtamaan taloutta, joiden lisäksi tarjoamme myös vero-, laki-, yritysvastuu-, järjestelmä- ja HR-palveluja. Tavoitteenamme on lisäarvopalvelujen osuus myynnistä 40 %.

3. Yritysvastuun kehittämistä

Autamme asiakkaitamme kehittämään yritysvastuutaan. Tuemme hallinnollista ja sosiaalista vastuuta sekä kehitämme ympäristövastuuta ja yritysvastuun kartoitusta, kehittämistä ja raportointia. Tavoitteenamme on käynnistää yritysvastuun palvelujen tarjoaminen.

SOSIAALINEN VASTUU

Hyvinvoiva asiantuntijayhteisö

1. Hyvinvoivat työntekijät

Työ toimialallamme on kausiluonteista ja vaativaa asiantuntijatyötä. Tasapainotamme työn kuormitusta ja tarjoamme työntekijöille ennaltaehkäiseviä ja hoitavia palveluja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Osallistamme henkilöstöä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tavoitteenamme on sairauspoissaolot alle 3,5 %.

2. Osaavat asiantuntijat

Panostamme taitaviin asiantuntijoihin, kehitämme osaamista ennakoivasti kehittyvien tarpeiden mukaan ja varmistamme uusien työntekijöiden sujuvan perehdytyksen. Tämän lisäksi investoimme älykkäisiin työtapoihin ja rutiinitöiden automatisointiin. Tavoiteenamme on, että jokaisella EMUlaisella on henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

3. Toimialan paras työpaikka

EMUn tavoitteena on olla reilu ja avoin työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia etuja ja tukee henkilöstön hyvinvointia. Seuraamme säännöllisesti henkilöstön tyytyväisyyttä ja kehitämme yrityskulttuuria yhdessä henkilöstön kanssa. Tavoitteenamme on henkilöstötyytyväisyys eNPS-mittarilla 70.

HALLINNOLLINEN VASTUU

Menestyvä ja luotettava yritys

1. Kannattava kasvu

Tavoittelemme markkinoita nopeampaa kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti, mutta painotamme kannattavuutta. Taloudellinen vakaus mahdollistaa investoinnit kehitykseen ja hyvinvointiin. Tavoitteemme on käyttökate (EBITDA) 10% ja toimialaa nopeampi kasvu.

2. Digivastuullisuus

Säilytämme ja käsittelemme asiakkaiden luottamuksellisia tietoja, minkä takia on ensisijaisen tärkeää että varmistamme asiakkaiden tietojen turvallisen käsittelyn ja tietosuojan. Turvalliset käytännöt ja sovitut pelisäännöt lisäävät luottamusta. Tavoitteemme on estää kaikki tietosuoja- tai tietoturvaloukkaukset.

3. Vastuullinen päätöksenteko

Toimimme rehellisesti ja eettisesti, noudattaen lakisääteisiä velvoitteita. Emme ota epäeettisiä asiakkaita ja lisäämme läpinäkyvyyttä tiedottamalla ja ennakoimalla riskejä. Tavoitteenamme on, että toiminnastamme ei seuraa vakavia huomautuksia kuten korjausvaatimuksia työsuojelutarkastuksissa, maksuhäiriöitä, sakkoja, väärinkäytöksiä, häirintätapauksia, tai tuomioita.

YMPÄRISTÖVASTUU

Ympäristökuorman minimointi

1. Ilmastovaikutusten minimointi

Vuosittaiset kasvihuonekaasupäästömme ovat noin 30-40 tonnia CO2e, mikä vastaa nelihenkisen kotitalouden päästöjä. Käytämme 100 % vihreää sähköä ja optimoimme energiankulutusta. Päästömme syntyvät pääasiassa työvälineistä, ohjelmistoista ja työmatkustamisesta. Tavoitteemme on vähentää matkustamisen ja työvälineiden kasvihuonekaasupäästöjä. Olemme sitoutuneet kompensoimaan loput päästöt hiiltä sitovin menetelmin vuodesta 2025 alkaen.

2. Kestävät käytännöt toimistoilla

Toimintamme suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät toimistoillamme. Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutukset kiertotaloudella ja jätteiden lajittelulla. Hankimme käytettyjä työvälineitä ja pidennämme niiden käyttöikää. Suosimme kierrätettyjä ja kestäviä hankintoja. Jaamme tietoa ympäristövaikutuksista ja näytämme esimerkkiä kestävillä valinnoilla. Sitoudumme noudattamaan ulkoista, uskottavaa ympäristöjärjestelmää.

Vastuullisuustyö EMUlla

 

 

Ihmiskeskeinen kasvu on ollut osa EMUn tarinaa perustamisvuodesta 2007 lähtien. Hallinnollisen ja taloudellisen vastuun huolellinen toteutus on olennainen osa työtämme.

Olemme kehittäneet yritysvastuutamme usealla osa-alueella esimerkiksi panostamalla tietosuojaan ja -turvaan, rekrytointeihin, henkilöstön hyvinvointiin ja yrityskulttuuriin. Kehittämisen tavoitteellisuutta ja järjestelmällisyyttä on parannettu sosiaalisen vastuun Great Place to Work -sertifioinnilla vuodesta 2018 alkaen sekä ympäristövastuun Green Office -sertifioinnilla vuodesta 2020 alkaen. 

Perustimme yritysvastuun kehittämiseksi vuonna 2020 yritysvastuusolun, joka alkoi keräämään tietoja raportointia varten. Ensimmäinen vastuullisuusraporttimme julkaistiin vuodesta 2022. Olemme lisäksi osallistuneet aktiivisesti toimialan kehitykseen osana Taloushallintoliiton yritysvastuun asiantuntijaryhmää sen perustamisesta 2022 lähtien.

Vuoden 2024 alussa päätimme tehdä yritysvastuun toimintasuunnitelma, johon kuuluu selkeiden ja mitattavien kestävyystavoitteiden asettaminen. Toimintasuunnitelma ohjaa vastuullisuustyötämme lähivuosina.

Vuodesta 2023 lähtien olemme tarjonneet asiakkaillemme yritysvastuun palveluita. Niihin kuuluvat yritysvastuun nykytilanteen kartoitus, kestävyystavoitteiden asettaminen sekä raportointi ja viestinnän tuki.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Asiantuntijoidemme kirjoituksia vastuullisuudesta

Miten PK-yritys voi arvioida ja kehittää vastuullisuuttaan?
Miten PK-yritys voi arvioida ja kehittää vastuullisuuttaan?

Miten lähteä liikkeelle liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä? Mistä PK-yrityksen kannattaa aloittaa? Lue lisää …

Mitä PK-yrityksen pitää tietää kestävyys­raportointi­direktiivistä (CSRD)?
Mitä PK-yrityksen pitää tietää kestävyys­raportointi­direktiivistä (CSRD)?

Miten kestävyysraportointidirektiivi vaikuttaa PK-yritysten toimintaan? Kestävyysraportointidirektiivi 2024, mitä tästä …

Webinaari: Miten lähteä liikkeelle yritysvastuun kanssa?
Webinaari: Miten lähteä liikkeelle yritysvastuun kanssa?

Miten yritysvastuun kehittäminen kannattaa aloittaa? PK-yrityksen vastuullisuus ja eri ESG-teemat, mitä tästä pitää tiet…

Hiilineutraali EMU vuonna 2025
Hiilineutraali Tilitoimisto EMU vuonna 2025
Hiilineutraali EMU vuonna 2025

Koska vastuullisuus syntyy teoista eikä puheista, olemme asettaneet tavoitteeksi olla täysin hiilineutraali vuoteen 2025…