Kaupparekisterilaki uudistuu — Lue koonti muutoksista

EMU Growth Partners
Kirjoittanut
EMU Growth Partners

Kesäkuun alusta alkaen voimaan astuu uusi kaupparekisterilaki. Lain uudistuksen tarkoituksena on tiedon saatavuuden, luotettavuuden ja ajantasaisuuden parantaminen. Lisäksi pyritään edistämään digitalisaatiota, mikä edellyttää kaupparekisterin prosessien sähköistämistä. Uudistus tuo muutoksia muun muassa kaupparekisteritietojen tarkistamista ja laiminlyönneistä johtuvia seuraamuksia koskien. Minkälaisia toimenpiteitä muutokset tuovat yrityksellesi?
Uudistettua kaupparekisterilakia aletaan soveltaa vaiheittain. Lakiuudistus koskettaa yrityksiä seuraavanlaisilla muutoksilla:

Kaupparekisteritietojen tarkistaminen

Uudessa kaupparekisterilaissa säädetään kaupparekisteritietojen tarkastamisvelvollisuudesta. Yritysten tulee ilmoittaa kaupparekisteritiedot ajantasaisiksi vuosittain. Tarkastamisvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu vuodesta 2025 alkaen.

Kaupparekisteritietojen tarkastamisvelvollisuus koskee osakeyhtiöitä, osuuskuntia, eurooppayhtiöitä, eurooppaosuuskuntia sekä sivuliikkeen Suomeen perustaneita ulkomaisia elinkeinonharjoittajia.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen

Useimmat yritykset ovat velvoitettuja ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin. Uuden kaupparekisterilain myötä edunsaajatietojen ilmoittamisen laiminlyönnistä johtuen Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa yrityksen kaupparekisteristä tai määrätä yrityksen selvitystilaan. Menettely koskee yrityksiä, jotka soveltavat joko osakeyhtiölakia tai osuuskuntalakia.

Poistomenettelyt voivat alkaa aikaisintaan puoli vuotta uuden kaupparekisterilain voimaantulon jälkeen.

 

Tilinpäätöksen myöhästymismaksu

Lakiuudistuksen myötä Patentti- ja rekisterihallitus alkaa vuoden 2025 alusta alkaen perimään myöhästymismaksuja mikäli osakeyhtiö, osuuskunta, eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa. Myöhästymismaksun määrä tulee riippumaan myöhästymisen pituudesta. Maksu määrätään myös silloin, kun tilinpäätös jätetään kokonaan ilmoittamatta. Tilinpäätöksen myöhästymismaksu tulee olemaan suurempi, kuin nykyinen tilinpäätöksen ilmoittamisen laiminlyönnistä johtuen perittävä käsittelymaksu.

Minkälaisia toimenpiteitä muutokset tuovat yrityksellesi?

Lisäksi uuden kaupparekisterilain myötä uudistetaan sähköistä asiointia ja yksityisen elinkeinonharjoittajien rekisteröintivelvollisuutta

Sähköinen asiointi

Uudistuksen myötä sähköinen asiointi tulee pakolliseksi yrityksille lukuun ottamatta yksityisiä elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä ja säätiöitä. Perustamis-, lopettamis- ja muutosilmoitukset sekä tilinpäätökset ja muut kaupparekisterille toimitettavat asiakirjat tulee antaa sähköisesti vuodesta 2026 alkaen.

 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan rekisteröityminen kaupparekisteriin

Uuden kaupparekisterilain myötä yksityisen elinkeinonharjoittajan ei välttämättä tarvitse enää rekisteröityä kaupparekisteriin. Jos yrityksen tilinpäätöstä ei tarvitse kirjanpitolain perusteella ilmoittaa rekisteröitäväksi, ei myöskään toiminimiyrittäjän tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin. Kriteereinä tälle ovat lisäksi se, että elinkeinonharjoittajan tulee asua vakituisesti ETA-alueella sekä se, että yrityksen nimeä ei käytetä elinkeinonharjoittajan yritystoiminnassa.

Uudistukset

Ota yhteyttä

EMUn lakipalvelut tarjoavat yrityksille apua niin yhtiö-, työ- kuin sopimusoikeudellisissa asioissa.
Kerro meille tilanteestasi ja pohditaan toimivat seuraavat askeleet yhdessä.

tapio_meltti_painokelpoinen_korkearesoluutio-1-1
Juttele asiantuntijalle

Tapio Meltti

+358 40 744 3738
tapio.meltti@emu.fi

Lakitukea erinomaisella palvelulla.

Pyydä tarjous

Kerro meille tarpeitasi ja olemme sinuun
yhteydessä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

Lue lisää asiakaskokemuksia

Erilaiset yksilöt, monimuotoiset asiakassolut, voittava asiakaskokemus
tyoyhteiso disc
Erilaiset yksilöt, monimuotoiset asiakassolut, voittava asiakaskokemus
Mitä on laadukas palkanlaskenta?
palkanlaskennan ulkoistus
Mitä on laadukas palkanlaskenta?
Automaatiot kirjanpidossa ja talousjohtamisessa: “What’s it in to me?”, kysyi tilitoimiston asiakas
automaatiot kirjanpidossa
Automaatiot kirjanpidossa ja talousjohtamisessa: “What’s it in to me?”, kysyi tilitoimiston asiakas
Yrityksen valuaatio: Kuinka yrityksen arvo määritetään?
yrityksen valuaatio
Yrityksen valuaatio: Kuinka yrityksen arvo määritetään?