Mitä on laadukas palkanlaskenta?

Maria Koskenmaa
Kirjoittanut
Maria Koskenmaa

maria.koskenmaa@emu.fi

Asiakas näkee monesti palkanlaskennan roolin siinä, kun he toimittavat sovitun aikataulun mukaisesti palkka-aineiston. Tästä lähtien vastuu siirtyy palkanlaskijalle, jonka tehtävänä on varmistaa, että palkka lasketaan eri lakien ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Tämän lisäksi työntekijöiden palkassa huomioidaan sivukulut, tehdään tarvittavat tulorekisteri-ilmoitukset oikeilla palkkalajikoodeilla ja tuotetaan palkkakirjanpitoa. Laatuun vaikuttaa palkanlaskijan ammattitaito sekä käytössä olevien järjestelmien tehokkuus. Meillä kaikilla on kuitenkin sama päämäärä: palkat tulee olla oikein laskettuna ja palkkapäivänä raha tulee liikkua työntekijän tilille. 

palkanlaskenta

Kun palkanlaskenta toteutetaan laadukkaasti on se myös kustannustehokasta. Yrittäjällä jää aikaa keskittyä omassa työssään ydinosaamiseensa. Eri laki- ja tes-muutoksista ajan tasalla pysyminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista. On tärkeää osata käyttää oikeita tulolajikoodeja, niin että sivukulut tulee huomioitua oikein. Näiden lisäksi on hyvä muistaa seuraavat asiat:

 • Kelan päivärahat tulee hakea yritykselle ajoissa erilaisissa työntekijän poissaolo tilanteissa. Lue lisää erilaisista Kelan etuuksista täältä. 
 • Myöhästyneistä palkkatietoilmoituksista tulorekisteriin tulee yritykselle sanktiota. 
 • Myöhästyneistä palkanmaksuista tulee lisäkuluja viivästyskorkojen osalta.
 • Mikäli palkkaa joudutaan korjaamaan jälkikäteen, on se työlästä ja virheet voivat tuplaantua.
 • Henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevat tiukat GDPR-vaatimukset.

Miksi palkanlaskennan laatuun kannattaa panostaa?

Laadukkaan palkanlaskennan peruslähtökohta on prosessien selkeys. Millä tavoin asiakas toimittaa palkka- ja muutostiedot palkanlaskijalle? Mitä eri vaiheita palkanlaskentaan aineiston toimituksen ja kuun vaihteen töiden välissä on? Laadukas palkanlaskenta perustuu oikeiden työvälineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. On tärkeää kartoittaa onko esimerkiksi käytössä oleva työajanseurantajärjestelmä oikeanlainen yrityksen tarpeisiin? Saadaanko sieltä selkeässä muodossa palkanlaskentaan tarvittavat aineistot, niin että esimerkiksi manuaalisten tunti- ja poissaolotietojen kirjaaminen jää mahdollisimman vähälle.

Laadukasta palkanlaskentaa voidaan varmistaa muun muassa käymällä läpi työvaiheita, jotka vievät eniten aikaa löytämällä niihin tehokkaampia prosesseja.

 • manuaalinen palkka-aineiston muokkaus tai tietojen tallennus
 • palkanlaskentaan myöhässä tulevat tiedot ja tietojen selvittäminen palkka-aineiston toimituksen jälkeen
 • verokorttien käsittely
 • uusien- ja lopettavien työntekijöiden käsittely
 • poissaolotietojen käsittely
 • manuaalisesti ylläpidettävät erilliset excelit
 • palkka-aineisto materiaalin arkistointi
 • tulorekisteri täsmäytykset

Miten laadukas palkanlaskenta varmistetaan? 

Kesälomakausi lähestyy tilitoimiston palkanlaskijoilla.Tilitoimistoissa aletaan valmistautumaan tulevaan lomakauteen jo hyvissä ajoin ennen kuin jokainen palkanlaskija vuorollaan pääsee viettämään ansaittua kesälomaansa.  Oikealla resursoinnilla varmistetaan, että palkanlaskijalla on aina aikaa kehittää osaamistaan ja hyvinvoiva työntekijä on tärkein voimavara laadukkaan palkanlaskennan takaajaksi. On myös tärkeää, että työohjeet ovat aina ajan tasalla, että  tuuraus tilanteissa kaikilla on sama tieto käytössä.  

EMUlla pidetään huolta, että jokainen saa lähteä kesälomalle hyvällä fiiliksellä, kun omat asiakastyöt on resursoitu hyvissä ajoin tuuraajalle. Kaikkien asiakkaiden kesälomatuuraukset suunnitellaan ennen kesää jokaisen työtilanteen ja osaamisen pohjalta. On tärkeää huomioida, että erilaiset järjestelmät ja työehtosopimukset vaativat aina erikoisosaamista.  Tämän jälkeen jokaisen asiakkaan palkanlaskennan prosessi käydään henkilökohtaisesti läpi tuuraajan kanssa, jotta tuuraajalle jää hyvin selkeä ja luottavainen kuva tulevasta työtehtävästä. Tässä vaiheessa tarkistetaan vielä kerran työohjeet, jotta tuuraajalla on varmasti pääsy kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin, kuten eri työajanseurantajärjestelmiin.

Kesälomakauteen osuu myös ylimääräistä työtä, sillä asiakkailla puretaan muun muassa  lomavarauksia ja joissain työehtosopimuksissa osuu yleiskorotuksia kesälle. Laadun varmistamiseksi asiakkailla pyritään pitämään yhtenäiset prosessit muun muassa lomavarauksen osalta hyödyntämällä palkanlaskennan järjestelmien automaattisia työkaluja, jolloin kaikilla palkanlaskijoilla on sama tieto ja taito käsitellä vuosilomia. Eri työehtosopimuksia puolestaan keskitetään omiin tiimeihin, eli esimerkiksi ravintola-alan asiakkuuksia laskee tietyt palkanlaskijat, jolloin työehtosopimuksista johtuvat muutokset tulevat huomioiduksi myös tuuraus tilanteissa.

Jotta kesälomakausi saadaan onnistumaan mahdollisimman sujuvasti on tärkeää, että palkka-aineisto toimitetaan sovitussa aikataulussa palkanlaskentaan. Mahdollisuuksien mukaan palkkoja pyritään laskemaan tehokkaasti etukäteen ennen varsinaista palkanmaksupäivää  mikäli palkka-aineisto saapuu hyvissä ajoin.


Palkanlaskennan laatu kesälomalla

Palkanlaskennan, työajanseurannan, henkilöstöhallinnon ja työsuhteen elinkaaren kokonaisuus on syytä järjestää toimivaksi kokonaisuudeksi. Tärkeää olisi myös tarkastella järjestelmien kokonaisuutta - kuinka eri järjestelmät sopivat yritykselle, mikä niiden käyttöaste on ja kuinka ne saumattomasti järjestelmät toimivat yhteen? Kokonaisuutta tarkastelemalla ei ainoastaan saavuteta laadukasta palkanlaskentaa, vaan laadukas henkilöstöhallinnon prosessi.

Viekö palkanlaskennan prosessit mielestäsi liikaa omaa työaikaasi? Joudutko käsittelemään tietoja paljon manuaalisesti? Ota rohkeasti yhteyttä EMUn asiantuntijaan ja kehitetään yhdessä laadukkaampi palkanlaskennan prosessi. 

Palkanlaskenta osana suurempaa kokonaisuutta

Lue lisää artikkeleitamme

Mitä on laadukas palkanlaskenta?
palkanlaskennan ulkoistus
Mitä on laadukas palkanlaskenta?
Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
tilitoimisto helsinki, vantaa, espoo, turku
Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
Nuoren työntekijän palkkaaminen – muista huomioida nämä asiat
nuoren tyontekijan palkkaaminen
Nuoren työntekijän palkkaaminen – muista huomioida nämä asiat
Palkkahallinnon tärkeät luvut 2024
Palkkahallinnon tärkeät luvut 2024