Mitäs hittoa? Tärkeää tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta liikkeenjohdon tueksi

EMU Growth Partners
Kirjoittanut
EMU Growth Partners

Tase, tuloslaskelma, kassavirta, rahoituslaskelma, ennustaminen, budjetointi… Yrityksen taloushallinto on täynnä alan ammattisanastoa, josta yrityksen johto ei välttämättä pääse heti jyvälle, vaikka liiketoiminnan vetäminen sitä vaatisikin. Ai miksi vaatisi? Numerot kertovat yrityksen taloudellisen tilanteen, siis sen, paljonko rahaa on, mihin se kuluu, käytetäänkö sitä tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti, mihin varat riittävät ja millaisia ennusteita tulevaisuudesta voidaan tehdä niin liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi kuin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jotteivat edellä esitetyt termit jää vain ammattisanastoksi, nyt käydään niitä ja niiden merkitystä läpi. Pyrimme kertomaan myös vinkkejä niiden hyödyntämisestä johtamisen tukena. Rohkaisemme jokaista yrittäjää ja johtajaa tarkastelemaan yrityksen talouslukuja edes kerran talousasiantuntijan kanssa, joka osaa liiketoimintaspesifisti tehdä tärkeitä nostoja seurattavista ja mitattavista kohteista. Näin vähenevät ne “mitäs hittoa nyt taas” -fiilikset.

HR-palvelut 8

Tuloslaskelma ja tase ovat yrityksen tilinpäätökseen kuuluvia dokumentteja, jotka laaditaan Suomen kirjanpitolain mukaan tilikausittain eli 12 kuukauden välein (huom! yritys voi hakea 12 kuukaudesta poikkeavaa tilikautta). 

Tuloslaskelma on yksinkertaistetusti miinuslaskua, jossa tilikauden tuotoista vähennetään tilikauden kulut ja verot. Tuloslaskelman alkupuolella esitetään yrityksen myyntituotot, jonka jälkeen alkaa kulujen esittäminen. Viivan alle toivotaan plusmerkkistä tulosta. Tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta

Vaikka yritys näyttäisi tuloslaskelman pohjalta kannattavalta ja jäisi roimasti plussalle, voi yritys olla silti pahasti velkaantunut. Näin ollen rinnalle tarvitaan tase, joka kertoo yrityksen varat ja velat. 

Muutama sana taseen varoista ja veloista: Yrityksen varoista käytetään taseessa nimeä vastaava. Varat eli vastaavat voivat koostua pysyvistä aineettomista hyödykkeistä (esimerkiksi brändin arvo), aineellisista hyödykkeistä (esimerkiksi kalusto) ja sijoituksista. Pysyvien vastaavien lisäksi varat voivat koostua myös vaihtuvista vastaavista, esimerkiksi varaston arvosta ja myyntisaamisista, jotka luonnollisesti vaihtelevat eri aikoina. Yrityksen velat, joista käytetään nimeä vastattavat, kertovat, miten yrityksen varallisuus on rahoitettu. Käytännössä rahoitukseen on kaksi vaihtoehtoa: omat rahat eli oma pääoma tai luotto eli vieras pääoma. Taseessa esitettyjen varojen ja velkojen loppusumman tulisi aina olla sama. Esimerkki auttaa havainnollistamaan tätä. Kuvitellaan, että yritys on saanut lainaa 10 000 €. Näin ollen yrityksen varat ovat kasvaneet 10 000 €, mutta samalla myös yrityksen velka kasvoi 10 000 €.

Tuloslaskelman ja taseen lisäksi yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä esitetään liitetietoja ja mahdollisesti myös toimintakertomus. Asiakirjat tarjoavat vertailuinformaatiota edelliseen tilinpäätökseen sekä faktoja, jotka eivät ilmene tilinpäätöksestä muuten. 

Tuloslaskelma ja tase

VINKKI 1: Tuloslaskelmasta puhutaan usein vain tilinpäätöksen yhteydessä, mutta tärkeää olisi tarkastella ja analysoida lukuja läpi vuoden, jopa kuukausitasolla. Seuranta vaatii, että yrityksesi hoitaa taloushallinnon toimet osaltaan kuntoon, esimerkiksi laskutukset ajallaan. Kirjanpitäjäsi hoitaa kuukausinäkymät sinulle näiden pohjalta ja voi auttaa tulkinnassa.

VINKKI 2: Luodaanpa katse tuloslaskelman rakenteeseen. Tuloslaskelma on yleensä seuraavankaltainen:

TUOTOT
+myyntituotot

 LIIKEVAIHTO
 -materiaalit ja palvelut

BRUTTOTULOS
 -henkilöstökulut
 -poistot ja arvonalennukset
 -liiketoiminnan muut kulut

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
 +/- rahoitustuotot ja -kulut

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
 +/- tilinpäätössiirrot
 +/- tuloverot
 +/- muut välittömät verot

_____________________
 TILIKAUDEN TULOS

Tärkeää on ymmärtää, että yrityksesi pystyy vaikuttamaan LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -kohdan yläpuolisiin osioihin esimerkiksi tehostamalla myyntiä, nostamalla tuotteiden hintoja, karsimalla kuluja yms. Kohdan alapuoliset osiot taas ovat pitkälti sopimusten ja lakipykälien sanelemia. Mutta muista! Yrityksen kannattavuuden ongelma ratkeaa harvoin sillä, että rahahanat laitetaan kiinni ja ryhdytään säästölinjalle. Suurin ongelma on usein se, että liiketoiminnan johtamisesta puuttuu kateajattelu, jonka ratkaisuja puolestaan ovat pikemminkin tuottavuuden ja resurssoinnin kehittäminen. Kateajattelulla parannat kannattavuuttasi.

VINKKI 3: Luo katse edeltävien vuosien tuloslaskelmaan ja etsi sieltä trendejä. Esimerkiksi ovatko kesäkuukaudet myynnillisesti hiljaiset vai onko kyseessä sesonkiaika? Maksatteko tammikuussa isoja kulueriä ja miten tähän muistetaan varautua? Pelkkä analysointi ja vertailu ei riitä. Kysy itseltäsi lukuja tarkastellessa, mistä kasvu syntyi tai mistä laskusuhdanne johtui? Miten kulurakenteet muuttuivat, miksi ja mikä on niiden vaikutus? Tämän pohjalta voit suunnitella ja ennakoida tulevaa.

VINKKI 4: Sen lisäksi, että ymmärtää menneitä lukuja, tulisi katse ennen kaikkea suunnata tulevaan. Usein puhutaankin 20–80-säännöstä eli 20 % yrityksen talousjohtamiseen käytetystä ajasta pitäisi kulua menneen tarkasteluun ja 80 % tulevaisuuden ennakointiin. Tällöin kuvaan astuu budjetointi ja ennustaminen. Budjetoinnin ja ennustamisen avulla mm. ohjaat liiketoimintaa haluttuun suuntaan, testaat eri tulevaisuuden skenaariot, varmistat varojen riittävyyden yllättävissäkin tilanteissa, kohdennat resurssit tarkoituksenmukaisesti, perustat päätökset parempaan tietoon ja teet fiksumpia päätöksiä. Budjetointiin ja ennustamiseen saat apua CFO-palveluita tarjoavalta tilitoimistolta.

VINKKI 5: Tuloslaskelmassa yleisimpiä tarkasteltavia kohteita ovat liikevaihto ja liiketulos. Näiden lisäksi tulisi kuitenkin tarkastella tarkemmin yrityksen kustannusrakennetta ja huomio tulee kiinnittää isoihin kulueriin, sillä niihin liittyvillä muutoksilla on merkittävä vaikutus kannattavuuteen. Tuloslaskelman rinnalle kannattaakin kirjanpitäjältä pyytää kassavirtalaskelma, joka antaa tukea kannattavuuden, rahoituksen ja investointien seurantaan.

VINKKI 6:  Taseessa kiinnitä huomiota rahoitusrakenteeseen. Oma pääomaa kertyy yrityksen aikaisempien vuosien voitoista ja/tai sijoituksista. Miinusmerkkinen oma pääoma kertoo, että yrityksesi velat ovat varoja suuremmat. Vieraan pääoman määrä suhteessa kokonaispääomaan kuvaa yrityksesi rahoitusriskiä. Pyydä kirjanpitäjältäsi tarkempi tase-erittely. Pääset näin paremmin sisälle yrityksesi varallisuuden ja velkojen rakenteeseen.

VINKKI 7: Kiinnitä huomiota likviditeettiisi eli maksuvalmiuteen. Pääsääntönä pidetään, että jokaisella yrityksellä tulisi olla kerättyä varallisuutta vähintään kolmen kuukauden kiinteiden kulujen verran. Vaikka siis myynti vaipuisi nollalukemiin, kiinteät kulut hoituisivat muutaman kuukauden ajalta. Tiedoksi myös se, että taseen varat, eli vastaavat puolella esitetyt rivit, voidaan muuttaa rahaksi. Esimerkiksi voit myydä osakkeesi tai omistamasi kaluston.

VINKKI 8: Vieras pääomaa varten sinun on hyvä tietää rahoituslaskelman käsite. Nimensä mukaisesti rahoituslaskelma on rahoitusta varten tarvittava laskelma, jota vaativat niin pankit, rahoitusyhtiöt kuin muut rahoitustahot. Aloittava yrittäjä tarvitsee starttirahaa varten myös rahoituslaskelmaa. Rahoituslaskelma osoittaa käytännössä sen, että investointien ja hankkeiden suhteen yritykselläsi on realistinen kuva kuluista ja sen vaatimasta rahoituksesta.

VINKKI 9: Käänny kaikissa kysymyksissä tilitoimistosi puoleen. Tilitoimiston tulisi olla enemmän kuin pelkkä lakisääteisten numeroiden kirjaaja ja ilmoittaja. EMU on asiakkaille kokonaisvaltainen taloushallinnon kumppani, joka tarjoaa lakisääteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi ammattilaisten tuottamat CFO-, HR- ja lakipalvelut erilaisille yrityksille pitkällä kokemuksella ja erinomaisella asiakaspalvelulla. EMUn slogan on “Hugging Your Business” ja sillä jos millä “mitä hittoa” -ajatukset väistyy!

Mitä tuloslaskelmasta ja taseesta pitäisi sitten ymmärtää? Mitä niiden rinnalla olisi hyvä tarkastella?

Fredrik-1
Juttele asiantuntijalle

Fredrik Widenäs

+358 40 738 7209
fredrik.widenas@emu.fi

Herättikö blogi kysymyksiä? Voit esittää ne minulle.

Pyydä tarjous

Miten voisimme auttaa? Kaipaisitko apua esimerkiksi lakisääteiseen kirjanpitoon vai laajempia CFO-palveluita lukujen tulkitsemiseksi ja ennustamiseksi?

Pyydä tarjous

Lue lisää blogeja

Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
tilitoimisto helsinki, vantaa, espoo, turku
Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
Talousraportointi Fuusorilla – Näin teet yrityksen talouden seurannasta selkeää
yrityksen talouden seuranta
Talousraportointi Fuusorilla – Näin teet yrityksen talouden seurannasta selkeää
Pelialan kirjanpito: Odota näitä asioita kirjanpitäjältäsi
kirjanpito pelialalla
Pelialan kirjanpito: Odota näitä asioita kirjanpitäjältäsi
Mitäs hittoa? Tärkeää tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta liikkeenjohdon tueksi
tietoa tuloslaskelma ja tase
Mitäs hittoa? Tärkeää tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta liikkeenjohdon tueksi