Pelialan kirjanpito: Odota näitä asioita kirjanpitäjältäsi

EMU Growth Partners
Kirjoittanut
EMU Growth Partners

Pelialan yritykset elävät nopea syklisessä ja startup-henkisessä maailmassa. Toisissa yrityksissä siirrytään pelistä peliin ripeän testaamisen kautta tavoitellen menestyksekästä tuotetta. Toisissa firmoissa taas kannattavuus on voitu saavuttaa lippulaivapelillä, joka osaltaan mahdollistaa myös muun liiketoiminnan kehittämisen. Jotkut tekevät alihankinta kehitystä toisen peliyrityksen projektiin. Ylipäätään ala elää jatkuvassa murroksessa ja markkinoiden kehittyessä syntyy uusia toimintamalleja ja vanhoja saattaa jäädä pois esimerkiksi kannattamattomuuden vuoksi. Laajassa pelialan yritysten kirjossa yhteistä ja ratkaisevaa kaikille on pitää taloushallinto kunnossa. Seuraavassa käsitelläänkin pelialan kirjanpitoon liittyviä erityispiirteitä sivuten myös muita hallinnollisia toimia, jotka on syytä ottaa huomioon.

pelialan kirjanpito

Ulkopuolinen rahoitus

Usein pelialan yritykset ovat riippuvaisia ulkoisesta rahoituksesta. Tässä maailman ajassa monet kamppailevat rahoitusten saamisen ja varojen riittävyyden kanssa, jolloin taloushallinnon merkitys korostuu entisestään.

Rahoitussuunnitelmia, -hakemuksia ja niihin liittyvää raportointia ei tarvitse osata tehdä yksin. Esimerkiksi omalta tilitoimistolta kannattaa kysyä apuja kannattavuus- ja investointilaskelmiin sekä maksuvalmiusanalyyseihin. Sijoittajaraportointia sekä projektien johtamista ajatellen on tärkeä taas laatia projektikohtaiset budjetit ja kassavirtaennusteet, jotta voidaan ymmärtää, mihin asti rahat riittävät. Omalta pelialan tuntevalta kirjanpitäjältä kannattaa myös kysyä, mitkä olisivat liiketoiminnan kannalta oleelliset talouden tunnusluvut, joita tulisi seurata. Usein vastaanotto talousammattilaisten koostamiin raportteihin onkin “juuri tämän me halusimme nähdä”.

Kansainvälinen myynti

Lähtökohtaisesti pelifirmat syntyvät kansainvälisiksi. Suomen markkina on pieni. Eri sovelluskaupat ja stream-palvelut tavoittavat pelaajat ympäri maailman. Taloushallinnon näkökulmasta yrityksen kirjanpidossa on osattava huomioida oikein kansainväliseen kauppaan liittyvät toimet, kuten verotukselliset asiat.

Yrityksen tuloksen suunnittelu

Jos pelifirman tulos jää roimasti plussalle, kuinka hyödyntää varallisuutta järkevästi? Entäpä jos tulos on tappiollinen, millaisia toimia kannattaisi tehdä verotuksen näkökulmasta? Yrityksen tulokseen voidaan vaikuttaa tekemällä kirjanpidossa aktivointeja ja poistoja. Nämä kirjanpidolliset termit voi jättää kirjanpitäjän murheeksi, mutta käytännössä aktivoinneilla ja poistoilla voidaan vaikuttaa kuvaan yrityksen arvokehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta, joilla puolestaan on vaikutus kuluvan vuoden verotukseen sekä tulevan budjetointiin. Otetaanpa esimerkki: Pelialan suuret yritykset saattavat kirjata uuden pelin investoinnin kuluksi tuloslaskelmalle, mutta pienemmissä firmoissa halutaan suojella pääomaa ja kirjanpidossa uuden pelin investoinnit kirjataankin taseen puolelle. Tämä vaatii talouden suunnittelua ja läheistä työskentelyä kirjanpitäjän kanssa, jotta hän on perillä projektin etenemisestä ja osaa näin tehdä kirjaukset oikein ja ajallaan.

Palkka- ja henkilöstöhallinnon kokonaisuus

Nopea tempoinen pelialan arki, osaajapula sekä luovien ja näkemyksellisten ihmisten yhteistyöskentely voivat aiheuttaa haasteita työyhteisölle. Tämä on täysin normaalia, mutta on hyvä tiedostaa, että panostukset henkilöstön hyvinvointiin ovat panostuksia koko liiketoiminnan hyvinvointiin. Palkat luotettavasti, oikein ja ajallaan on perus henkilöstöhallinnon prosessi. Sen lisäksi työyhteisöä voidaan tietoisesti kehittää muun muassa yrityskulttuuriin panostamalla. Tästä esimerkki on kulttuurikäsikirja, joka kokoaa yrityksen ainutlaatuisen yrityskulttuurin yksiin kansiin perehdytyksen ja pelisääntöjen selkiyttämiseksi.

Lakitukea arjen käänteisiin

Pelialan yritykset törmäävät elinkaarensa aikana myös useisiin tilanteisiin, joissa tarvitaan lakiasiantuntemusta. Esimerkiksi osakassopimukset, kannustinjärjestelmät, yrityskaupat ja DD-valmius ovat tilanteita, joissa kannattaa hyödyntää kokenutta lakiammattilaista. 

Mikä on ominaista pelialan kirjanpidolle?

EMU Growth Partnersilta löydät pelialan kirjanpitoon erikoistuneet kirjanpitäjät. Laajemmin hallinnosta koppia ottavat myös osaavat palkka-, HR- ja lakiasiantuntijamme. Erikoistumisella tarkoitamme sekä sitä, että ymmärrämme pelifirmojen arkea ja sitä kokonaisuutta, jota liiketoiminnan johtaminen vaatii, mutta myös sitä, että saatamme vapaa-ajalla itse intohimoisesti pelata pelejä ;) Olemme tukenasi kaikissa käänteissä ja tuomme struktuuria kasvuun.

EMU on pelialan yritysten kokonaisvaltainen talouskumppani

Lue lisää blogeja

Automaatiot kirjanpidossa ja talousjohtamisessa: “What’s it in to me?”, kysyi tilitoimiston asiakas
automaatiot kirjanpidossa
Automaatiot kirjanpidossa ja talousjohtamisessa: “What’s it in to me?”, kysyi tilitoimiston asiakas
Yrityksen valuaatio: Kuinka yrityksen arvo määritetään?
yrityksen valuaatio
Yrityksen valuaatio: Kuinka yrityksen arvo määritetään?
Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
tilitoimisto helsinki, vantaa, espoo, turku
Onko tilitoimiston paikkakunnalla väliä? Ei, tässä miksi!
Talousraportointi Fuusorilla – Näin teet yrityksen talouden seurannasta selkeää
yrityksen talouden seuranta
Talousraportointi Fuusorilla – Näin teet yrityksen talouden seurannasta selkeää